Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на съответните си автори, в случай, че не е посочено друго.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго. Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде получено разрешение.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта www.trueastasia.com без изричното писмено съгласие на собственика на сайта – Калина Петрова, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

TRUEASTASIA.COM има право да премахва от страниците и публикациите си, мнения, съдържащи:
– Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
– Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
– Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;
– Всякакви форми на обида срещу администратора, журналистите, авторите и собствениците на медията.
TRUEASTASIA.COM има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

TRUEASTASIA.COM прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. 

TRUEASTASIA.COM не носи отговорност за:
– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
– Информацията, включена в сайтовете, към които в www.treuastasia.com са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
– Мненията, изразени във коментарите под материалите.

Конфиденциалност:

В съответствие с наредбата за защита на личните данни (GDPR), влязла в сила на 25 май 2018 година, TRUEASTASIA.COM събира и обработва личните Ви данни в следните случаи:
– www.trueastasia.com събира лични данни от рода на e-mail и име, както и профил в Gravatar, които се използват единствено за публикуване на коментари.
– www.trueastasia.com не запазва и не предоставя запазените данни на трети страни и не ги използва за никакви други цели от горепосочените.
– Изпращайки е-mail чрез контактната форма на сайта, вие автоматично се съгласявате да предоставите името и e-mail адреса си, които ще бъдат използвани единствено за отговор на изпратеното съобщение.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Благодарим, че посетихте www.trueastasia.com! При наличие на промени, горепосочените условия ще бъдат променяни своевременно.